Kuinka yrityksesi kantaa sosiaalisen vastuunsa?

Vastuullisuus on selkeästi noussut yritysmaailman kuumaksi trendiksi. Yksi yritys toisensa jälkeen julistaa vastuullisuuttaan, olipa kyseessä ekologiset kuluttajatuotteet tai kiertotalouden periaatteita noudattavat teollisuusjätit. Ja tämähän on ainoastaan positiivinen asia. Valveutuneetkin kuluttajat tekevät valintoja sydämellään, mutta taustalta on hyvä löytyä myös järkiperusteet.

Yritysvastuullisuudessa, ja etenkin sen raportoinnissa, hyödynnetään usein jaottelua kolmeen osa-alueeseen: taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu. Kaksi ensimmäistä kategoriaa ovat melko suoraviivaisia ja helposti todennettavissa, mutta yritystoiminnan laajemman sosiaalisen vaikutuksen osoittaminen voi olla vaikeaa.

Yritysten on mahdollista osoittaa sosiaalista vastuutaan ja yhteiskunnallista vaikutustaan esimerkiksi asiakastyytyväisyyden kautta, mutta vieläkin useammin tässä kohtaa tukeudutaan hyväntekeväisyystempauksiin ja -lahjoituksiin. On melko yleistä, että joulun aikaan asiakaslahjojen hankinnan sijaan tehdään rahalahjoitus johonkin hyväntekeväisyyskohteeseen. Sen lisäksi, että se antaa hyvän mielen, teolla on usein myös positiivinen ympäristövaikutus!

Niille yrityksille, jotka vielä hakevat itselleen sopivaa tapaa osoittaa sosiaalista vastuunkantoaan, haluamme vinkata, että suomalaisessa tietoyhteiskunnassa on digitaalisen tasa-arvon tukeminen loistava lahjoituskohde. Kyse ei ole pelkästään rahalahjoituksesta vaan nerokkaasta kiertotalousteosta: yrityksen käyttämien vanhojen kannettavien tietokoneiden lahjoittamisesta uusiokäyttöön koululaisille ja opiskelijoille.

Miksi Kaikille kone -hanke soveltuu erityisen hyvin yritysten sosiaalisen vastuun kantoon?

1) Tietotekniikan rooli on merkittävä liiketoiminnan mahdollistajana. Tunnemme sen välttämättömyyden myös arjessa ja näin tiedostamme, että sille on tarvetta myös koulun käynnissä ja opiskelussa.

2) Yritysten ja organisaatioiden käytöstä poistuu vuosittain valtava määrä kannettavia tietokoneita. Muutamia vuosia käytössä olleet koneet eivät välttämättä ole riittävän tehokkaita yrityskäyttöön, mutta ne soveltuvat äärimmäisen hyvin koululaisten ja opiskelijoiden tarpeisiin.

3) Yritysten on joka tapauksessa huolehdittava käytöstä poistuvan laitteiden asianmukaisesta kierrättämisestä. Kaikille kone -hankkeen taustalla toimii 3stepIT, joka varmistaa lahjoituskoneiden asianmukaisen tietojen tuhoamisen, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi siitä eikä elektroniikkajätteen räjähdysmäisestä kasvusta. Koneiden kierrättäminen auttaa myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, joten teet samalla ympäristöteon.

Miksi Kaikille kone -hanke on ajankohtainen juuri nyt?

1) Opiskeleminen on siirtynyt vahvasti verkkoon ja tietokoneita käytetään yhä enemmän niin tiedonhakuun ja tehtävien tekoon kuin verkkokurssien suorittamiseen sekä yhteydenpitoon opettajien ja opiskelukavereiden kesken. Digitaidot ovat mukana opetuksessa jo alimmilla luokka-asteilla.

2) Keväällä 2020 Suomeen rantautunut koronaviruspandemia viimeistään herätti meidät teknologian tärkeydestä. Kun koulut ja oppilaitokset sulkivat ovensa ja opetus siirtyi verkkoon, kaikki eivät olleet valmiita. Aina ei yksinkertaisesti löydy varoja uusiin laitteisiin ja valtava määrä koululaisia, opiskelijoita ja oppilaitoksia kautta maan jäi digitaalisen kuilun toiselle puolen.

3) Tällä hetkellä emme voi tietää tuleeko kevään kaltainen tilanne toistumaan, ainakaan hetkeen. Tästä huolimatta olemme toivottavasti kokemuksesta viisaampia. Teknologia hankintoja priorisoidaan ja etätyöskentelyvalmiuksia sparrataan kuntoon niin yksityiskodeissa kuin oppilaitoksissakin, ja tässä kaikki apu on tarpeen.

Haluatko osoittaa yrityksesi olevan edelläkävijä yhteiskuntavastuun saralla?

1) Onko yritykselläsi käytöstä poistuvia kannettavia tietokoneita vailla hyödyllistä jatkosijoituspaikkaa? Otamme ilolla vastaan ehjiä, alle kolmen vuoden ikäisiä koneita minimissään viiden kappaleen erissä. Toimintaohjeet ja lahjoituslomakkeen löydät täältä.

2) Mikäli, pidät ideasta, mutta yritykselläsi ei juuri nyt ole koneita, joita voisit lahjoittaa, voit osallistua tekemällä rahalahjoituksen. Rahalahjoitukset käytetään lyhentämättöminä käytettyjen kannettavien tietokoneiden hankintaan. Myös yksityishenkilöt voivat tehdä rahalahjoituksia. Lisätietoa ja lahjoituslomakkeen löydät täältä.

3) 3stepIT hoitaa lahjoituskoneiden tietoturvakäsittelyn ja Kotimaanapu puolestaan huolehtii sekä lahjoituskoneiden että lahjoitusrahoilla hankittavien kunnostettujen läppäreiden toimittamisesta niitä tarvitseville nuorille ja oppilaitoksille.

Kutsumme kaikki mukaan hankkeeseen digitasa-arvon puolesta!

Recent Posts

See All